بانک ها در تامین مالی مسکن ملی رضایت بخش نیست

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 3 دقیقه بانک ها در تامین مالی مسکن ملی رضایت بخش نیست تعداد کلمات: 219

آخرین آمار عملکرد نظام بانکی در نهضت ملی مسکن نشان می دهد که 18 بانک تا 10 فروردین ماه سال جاری یک ریال به این شرکت پرداخت نکرده اند.
به گزارش روزنامه ساختمان، آمار جدید عملکرد بانک در خصوص مشارکت در احکام ساخت و ساز ساختمان تا پایان فروردین 1403 نشان می دهد که مجموع پرداختی های شرکت 26 نفر از مردم و بانک ها تحت عناوین «. آزادی سهامداری شرکت‌های ساختمانی، «ورود در نهضت ملی مسکن»، «مسکن شهرداری‌ها»، «سپرده‌های مسکن» و «این موارد و غیرمنتظره‌ها» به یک میلیون و 978 هزار و 118 میلیارد رسید. عملکرد بانک در حرکت داخلی کشور راضی نبوده و بر اساس آمارهای قبلی از بین 26 بانک، 18 بانک در این حوزه صفر فعالیت دارند.

چسب کاشی 


بانک های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و صادرات تنها بانک هایی هستند که تا 10 فروردین امسال 657 هزار و 596 میلیارد تومان زیربنای مسکن ملی پرداخت کرده اند. کار بانک مسکن و سهم نهضت ملی مسکن در تاریخ گزارش شده 581.526 میلیارد ریال، بانک سپه 19.384 میلیارد ریال، بانک ملی 13.878 میلیارد ریال، بازرگانی، 11.898 میلیارد ریال، ملت 28.625 میلیارد ریال، صادرات 15 میلیارد ریال. صنعت و معدن 750 میلیارد ریال و توسعه صادرات ایران 1.520 میلیارد ریال بوده است.
 
عملکرد منابع نوین اقتصادی، ایران زمین، گردگشاری، موسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، خدمات رفاهی، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه و مشارکت. نهضت ملی مسکن و آخرین گزارش آمار بانک مرکزی صفر است. مجموع وام پرداختی شهرداری توسط 26 بانک 1098.97 هزار میلیارد ریال است. در واقع در این حالت عملکرد پنج بانک صفر است. از نظر مسکن روستایی نیز تنها 9 بانک به داوطلبان این حوزه تسهیلات دادند. کل مبلغ پرداختی بانک ها در مناطق روستایی 389.513 میلیارد ریال است.
 
به همین ترتیب بانک مسکن 52.772 میلیارد ریال، پست بانک 7.523 میلیارد ریال، سپه بانک 48.838 میلیارد ریال، بانک رفاه کارکاران 33.193 میلیارد ریال، بانک ملی 46.163 میلیارد ریال، بانک تجارت 65.745 میلیارد ریال، بانک ملت 3.2 میلیارد ریال6، بانک ملت 3.2 میلیارد ریال6. . . 55.195 میلیارد ریال و بانک کشاورزی نیز 18.744 میلیارد برای مسکن روستایی پرداخت کرد.


انتقاد از عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن:

با گذشت بیش از دو سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن، عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات به این طرح رضایت بخش نیست.
تاکنون تنها 19 درصد از تعهدات بانکی در این زمینه محقق شده است.
18 بانک از 26 بانک عامل هیچ تسهیلاتی به این طرح پرداخت نکرده اند.
عملکرد بانک مسکن در این زمینه تا حدودی قابل قبول بوده است.
دلایل عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن شامل کمبود منابع، مشکلات بانکی و بروکراسی اداری است.

عواقب عدم همکاری بانک ها:

تاخیر در اجرای نهضت ملی مسکن
افزایش نارضایتی متقاضیان
ایجاد مشکل در تامین مسکن اقشار کم درآمد

انتظارات:

لزوم پیگیری و اقدامات قاطع از سوی مسئولان ذیربط برای جلب همکاری بانک ها
رفع موانع و مشکلات پیش روی بانک ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
تخصیص منابع کافی به این طرح

✍پیشنهاد ویژه برای مطالعه خبر :